Từ điển Đức - Hà Lan:
Chúng tôi đã tìm thấy sau đây hà lan từ và bản dịch cho "heiß":
Đức Hà_Lan
Vì vậy, đây là cách bạn nói "heiß" trong hà lan.
 
Biểu thức có chứa "heiß":
Đức Hà_Lan
.
Đến nay, 121,775 từ và ngữ đã được tìm kiếm, trong 646 vào ngày hôm nay.
Thẻ: heiß, heet, Từ điển Đức - Hà Lan, Đức, Hà Lan, Dịch thuật, từ điển trực tuyến Đức, Đức-Hà Lan dịch vụ
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi woordenboek.ws
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.0281 / 0.0156 (33)
Quay lại đầu trang